Jaunumi

Toms Lintiņš apmeklē EUIPO rīkoto konferenci par intelektuālā īpašuma tiesību aktuālo tiesu praksi

No 2018.gada 7. līdz 8.maijam Alikantē, Spānijā norisinājās Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) rīkotā konference, kurā juridisko un patentu biroju “Pētersona Patents” pārstāvēja jurista palīgs Toms Lintiņš.

Konferencē citu starpā tika aplūkoti tādi temati kā preču zīmju, dizainparaugu un autortiesību savstarpējo mijiedarbība; konflikti starp nereģistrētu zīmju tiesībām, domēnu vārdiem un preču zīmēm, kā arī, pirmo reizi konferences pastāvēšanas vēsturē, atsevišķā sesijā tika apskatīta prakse attiecībā uz tiesvedību Vispārējā Tiesā un Eiropas Savienības Tiesā.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.