Jaunumi

Sākusies pieteikšanās ES finansiālajam atbalstam preču zīmju un dizainparaugu pieteikumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem

Kā informējām iepriekš, Eiropas Komisijas un ES Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir izveidojis 20 miljonu dotāciju projektu, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem izstrādāt intelektuālā īpašuma stratēģiju un aizsargāt savas preču zīmju un dizainparaugu tiesības Eiropas Savienībā.

Jau šobrīd, no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam, ir sākusies pieteikšanās projektam .Dotācijas tiks piešķirtas pēc principa “Pirmais nācis, pirmo apkalpo”. Vienam uzņēmumam var tikt atmaksāti ne vairāk kā EUR 1500 šī projekta ietvaros.

Ir iespēja pieteikties diviem pakalpojumiem:

  1. IP priekšizpēte (IP scan) – 75% līdzfinansējums;
  2. preču zīmju un/vai dizainparaugu reģistrācija – pamatmaksas par pieteikuma iesniegšanu jebkuras dalībvalsts, reģionālajā (Beniluksa) vai ES līmenī atgūšanai – 50% līdzfinansējums.

PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW šī projekta ietvaros, piedāvā atbalstu uzņēmējiem,  aizpildot un iesniedzot pieteikuma dokumentus finanšu atbalstam, kā arī piedāvā īpašas cenas saviem pakalpojumiem.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu sazinieties ar mums:

e-pasts: petpat@petpat.lv

tālrunis: +371 67324695

Detalizēta informācija par projektu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/online-services/sme-fund#timeline).

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.