Jaunumi

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome atzīst "JACK DANIEL'S" zīmes par apveltītām ar reputāciju; atzīst apstrīdēto preču zīmi "BLACK JACK FOR ALL" par spēkā neesošu

2019. gada 17. oktobrī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja ASV uzņēmuma JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. vārdā iesniegto iebildumu pret starptautiski reģistrētās preču zīmes “BLACK JACK FOR ALL” Nr. WO 1418720 spēkā stāšanos Latvijā attiecībā uz precēm 33. klasē. Šajā iebilduma lietā patentpilvarniece Kristīne Ostrovska pārstāvēja iebilduma iesniedzēju JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. Iebildums tika balstīts uz sajaucamo līdzību starp preču zīmi “BLACK JACK FOR ALL” (fig.) un iebilduma iesniedzēja agrāko preču zīmju “JACK DANIEL’S” saimi, kā arī iespēju iegūt negodīgas priekšrocības vai izdevīgumu tirgū no iebilduma iesniedzēja preču zīmju reputācijas, tādējādi radot tām kaitējumu.

Agrākās preču zīmes

Nr. 01133735

/var/folders/xt/7ywbt07505x8fkp1bjc7ngqc0000gq/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/GGIVU4WGEGD2LJBLYJY6ACUKPZYLQBWJVJISVFFJYFI5V3HXMFMBMNJGXSRVPBBUMOXQ45CMAEPUM

Nr. 002744829

/var/folders/xt/7ywbt07505x8fkp1bjc7ngqc0000gq/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/CJ4JX4FZVCC523YA2TMALSKFLGFM6BZHVWYEXLJRKKECH2DU36EBIDWYHOHGLVOOVKXFQYLYPUAXS

 

 

 

 

 

 

Apstrīdētā preču zīme: 

Nr. WO 1418720

BLACK JACK FOR ALL

 

Izskatot šo lietu pēc būtības un ņemot vērā lietā iesniegtos argumentus un pierādījumus, Apelācijas padome ar 2019. gada 17. oktobra lēmumu apmierināja šo iebildumu. Apelācijas padome atzina iebilduma iesniedzēja Eiropas Savienības preču zīmju  (Nr. 011337359) un (Nr. 002744829) reputāciju būtiskā Eiropas Savienības daļā attiecībā uz 33. klases precēm – alkoholiskajiem dzērieniem, proti, viskiju.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.