Jaunumi

Preču un pakalpojuma saraksta nozīmīgums preču zīmju pietiekšanas procesā

Piesakot preču zīmi, neatņemama pieteikuma sastāvdaļa ir preču un pakalpojumu saraksts. Būtībā šāds saraksts ir nepieciešams, lai iegūtu izņēmuma tiesības uz tādām precēm un/vai pakalpojumiem uz kurām attiecīgā zīme tiks izmantota. Preču zīmi nevar aizsargāt vispārīgi bez piesaistes konkrētām komerciālām darbībām. Minot vienkāršu piemēru, ja uzņēmējs vēlas izmantot un aizsargāt savu preču zīmi viņa ražoto mēbeļu produkcijai, šādu preču zīmi vajadzētu pieteikt aizsardzībai attiecībā uz mēbeļu precēm. Tātad šajā gadījumā preču zīme ir jāpiesaka 20. preču klasē, kurā ietilpst lielākā daļa mēbeļu produkciju un/vai arī kādā citā preču klasē, ja šīs mēbeles ir paredzētas ļoti specifiskam lietojumam vai funkcijām. Vienlaicīgi iesakām izpētīt iespējamos pakalpojumus, kurus uzņēmums varētu sniegt patērētājiem (piemēram, mēbeļu restaurāciju).

Kas ir šīs klases? Preču un pakalpojumu klasificēšanai ir pieņemts to sagrupēt klasēs, proti, uz doto brīdi pastāv 34 preču (produkcijas) klases un 11 pakalpojumu klases. Šī klasifikācija ir atzīta un izmantota starptautiskā līmenī, un arī Latvija nav izņēmums. Sākums šādas vienotas klasifikācijas izveidei ir meklējams vairāk kā pusgadsimtu senā vēsturē, proti, Nicas diplomātiskajā konferencē 1957. gadā, tādēļ arī šai vispārpieņemtajai klasifikācijai ir attiecīgs nosaukums – Nicas klasifikācija.  Jāpiemin, ka šī klasifikācija laika gaitā tiek arī regulāri mainīta un papildināta, jo, gadiem ejot, parādās jaunas preces un pakalpojumi, īpaši attīstoties tehnoloģijām. Jāņem vērā arī tas, ka Latvija ir Nicas nolīguma dalībvalsts, un arī Latvijas Republikas likumdošana nosaka šīs klasifikācijas izmantošanu kā obligātu.

Lai labāk izprastu klasifikācijas izmantošanu, zemāk minam pāris vienkāršotus piemērus:

  • Ir plāns atvērt veikalu, kurā tiks pārdoti dažādu zīmolu apavi un to piederumi. Šādā gadījumā ir nepieciešams pieteikt veikala preču zīmi attiecībā uz pakalpojumu klasi, kas ietver pārdošanas pakalpojumus. Tātad nav nepieciešams pieteikt preču zīmi reģistrācijai attiecībā uz apavu produkciju 25. preču klasē, jo apavi netiek ražoti/taisīti – tie jau ir konkrētu trešo personu ražota zīmolu produkcija.
  • Tiek ražoti dažādi šampūni, no kuriem daži ir klasificējami arī kā ārstnieciski šampūni. Lai preču zīme īstenotu savu tiesību aizsardzību, to vajadzētu reģistrēt uz divām preču klasēm – 3. klasi, kurā ietilpst “parastie” jeb šampūni ne medicīniskiem nolūkiem, kā arī 5. klasi, kurā ietilpst ārstnieciski šampūni. Tas ir tādēļ, ka 3. klase ir veidota pamatā dažādai higiēnas un kosmētikas produkcijai, bet 5. klase ir galvenokārt paredzēta dažādu medicīnisku vielu un preparātu precēm.

Nemainīgi visos gadījumos saviem klientiem iesakām rūpīgi apdomāt tieši uz kādām precēm un pakalpojumiem ir plānots izmantot konkrēto preču zīmi ne tikai uz pieteikšanas brīdi, bet arī pārredzamā nākotnē. Tas ir tāpēc, ka pēc preču zīmes pieteikuma iesniegšanas preču un pakalpojumu sarakstu vairs nav iespējams papildināt – to var tikai sašaurināt.

Svarīgi, protams, ir arī nepieteikt zīmi ar pārāk plašu un vispārīgu sarakstu uz precēm un pakalpojumiem, uz kuriem zīme nemaz netiek un netiks izmantota, jo tas var radīt potenciālas problēmas un papildus izmaksas (preču zīme pat var tikt atcelta vai dzēsta).

Pastāv ļoti daudz un dažādu nianšu, kuras ir jāņem vērā, lai reģistrējot zīmi iegūtu visu nepieciešamo tiesību aizsardzību un izvairītos no riskiem nākotnē. It īpaši sarežģīti ir gadījumā, ja ir vēlme reģistrēt preču zīmi ārpus Latvijas. Tādēļ, ja Jums ir jautājumi, neskaidrības un/vai ir nepieciešama konsultācija preču zīmju reģistrācijas pieteikumu jautājumos, aicinām Jūsu uz konsultāciju ar mūsu biroja patentpilnvarniekiem. Vienreiz mēnesī mūsu birojs piedāvā bezmaksas konsultācijas par Jums interesējošiem jautājumiem intelektuālā īpašuma jomā (sīkāku informāciju skatīt mūsu mājaslapā).

Par autoru:

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.