Jaunumi

Orkla Latvija konfektes "Laime" nav uzskatāmas par līdzīgām ar Kraft Foods plaši pazīstamajām konfektēm “Miglė”

2020. gada 26. maijā Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja Šveices uzņēmuma KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH vārdā iesniegto iebildumu pret preču zīmes “1870 Laima Laime” reģistrāciju Nr. M 73 317, kas pieteikta Orkla Confectionery & Snacks Latvija, SIA (tagad Orkla Latvija, SIA) vārdā attiecībā uz precēm 30.klasē. Iesniegtie lietas materiāli norāda uz to, ka salīdzināmas zīmes tiek lietotas attiecībā uz sveramajām šokolādes konfektēm.

Pretstatītā preču zīme:

plaši pazīstama nereģistrēta preču zīme

Apstrīdētā preču zīme:

(reģ. Nr. M 73 317)

Šajā iebilduma lietā patentpilnvarnieks Gatis Meržvinskis pārstāvēja apstrīdētās preču zīmes īpašnieku Orkla Latvija, SIA.

Iebildums tika balstīts uz plaši pazīstamas nereģistrētas preču zīmes “Miglė” tiesībām (Likuma par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 8.panta pirmā daļa, 9.panta trešās daļas ceturtais punkts), kā arī apgalvojumu, ka “1870 Laima Laime” preču zīme ir reģistrēta negodprātīgā nolūkā (6.panta otrā daļa).

Izvērtējot iebilduma lietā iesniegtos pierādījumus, Apelācijas padome noraidīja iesniegto iebildumu un nonāca pie sekojošajiem secinājumiem:

  • Par Latvijā plaši pazīstamu preču zīmi var atzīt tikai šokolādes konfekšu nosaukuma “Miglė” vārdisko daļu, nevis grafisko. Tieši vārdiskajā elementā koncentrējas preču zīmes atšķirtspēja, jo to vieglāk atceras patērētāji;
  • Vārdiskie apzīmējumi “Laime” vai “Miglė” galvenokārt noteiks patērētāju izvēli, jo grafiskos elementus ir grūti noteikt konfektes mazā izmēra dēļ;
  • Pakārtota loma salīdzināmajās zīmes ir piešķirta dekoratīviem elementiem: svītrām, joslām un stariem, jo tiem nav augsta atšķirtspēja;
  • Iesniegtie materiāli, kas atspoguļo nereģistrētās preču zīmes “Miglė” vizuālo identitāti ir pavisam maz un tajos nevar skaidri uztvert konfekšu grafiskās iezīmes kā vien nosaukumu “Miglė”;
  • Lai gan preču nosaukumu veido spilgts tonis, kas var pievērst patērētāju uzmanību, iebildumu iesniedzējs nav pierādījis, ka tikai viņa precei ir raksturīga sarkanā krāsa;
  • Arī pašu vārdisko apzīmējumu “Miglė” un “Laime” grafiskais atveidojums nav tik tuvs (atšķiras rakstības veids jeb burtu veidols), lai tas pastiprinātu iespēju, ka patērētāji apstrīdētajā zīmē varētu saskatīt plaši pazīstamās zīmes “Miglė” atveidojumu vai imitāciju.

Motivētajā lēmuma daļā Apelācijas padome pievienojās apstrīdētās zīmes īpašniekam, atzīstot, ka:

  • Lietā trūkst pierādījumu par reklāmas aktivitātēm, tai skaitā iesniegtās liecības, aptaujas, u.c. mediju materiāli, neļauj izdarīt objektīvus secinājumus par Latvijas patērētāju uztveri;
  • Ņemot vērā to, ka apstrīdētās preču zīmes vārdiskās daļas “Laima” un “Laime” ir konceptuāli tuvas, apzīmējuma “Laime” izmantošana preču zīmē, visticamāk, ir Orkla stratēģisks solis, lai plašāk aizsargātu savas preces, un to pierāda arī iepriekšēji preču zīmju strīdi;
  • Latvijas patērētājiem zīmols “Laima” ir apveltīts ar ļoti augstu atšķirtspēju un vienai daļai patērētāju ir svarīgi izvēlēties vietējo ražotāju vai jau iecienītas preces – saldumus.

Līdz ar to Apelācijas padome atzina, ka lietas materiālu kopums ļauj izdarīt secinājumu, ka preču zīme “Miglė” ir plaši pazīstama tikai kā vārdiska preču zīme. Izvērtējot fonētisko un semantisko līdzību starp preču zīmēm “1870 Laima Laime” un “Miglė” netika konstatēta sajaucama līdzība, kas izslēdz patērētāju maldināšanas faktu. “1870 Laima Laime” reģistrāciju var uzskatīt par Orkla stratēģisko soli, lai plašāk aizsargātu savas preču zīmes, līdz ar to, Apelācijas padome negodprātīgu nolūku nekonstatēja.

 

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.