Jaunumi

Latvijas tiesa pilnībā atzīst Grigorius Holdings, SIA preču zīmes "Parasite EVE" un "parasite" par spēkā neesošām Latvijā; pieteicējs saistīts ar slaveno preču zīmju trolli Michael Gleissner

Japānas uzņēmums Kabushiki Kaisha Square Enix (Prasītājs) 2019. gadā cēla prasību pret Latvijas uzņēmumu Grigorius Holdings, SIA (Atbildētājs) par nacionālo preču zīmju “Parasite EVE” (reģ. Nr. M 72 692) (9., 16., 28. klasē) un “parasite” (reģ. Nr. M 72 693) (9., 25., 42. klasē) reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošu. Latvijā reģistrētais uzņēmums Grigorius Holdings, SIA ir saistīts ar bēdīgi slaveno, tā dēvēto “preču zīmju trolli” Michael Gleissner, kurš ir iesaistīts daudzos preču zīmju strīdos un tiesvedībās visā pasaulē. Latvijā kopumā ir iesniegtas vairāk nekā tūkstoš preču zīmju reģistrācijas, kas ir saistītas ar Michael Gleissner, un daudzas ir izraisījušas apgalvojumus par pieteicēja ļaunprātīgiem nodomiem. Jāpiebilst, ka šobrīd Latvijā ir bijuši vairāk nekā 89 preču zīmju strīdi, kuri saistīti ar Michael Gleissner uzņēmumiem Latvijā – Grigorius Holdings, SIA un Fashion One Television, SIA .

Prasība tika celta Vidzemes priekšpilsētas tiesā, pamatojoties uz Latvijas likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 6. panta 2. punktu, 31. panta 1., 3., 4. punktu, norādot uz pieteicēja negodprātīgajiem nolūkiem. Prasītāju Kabushiki Kaisha Square Enix tiesā pārstāvēja preču zīmju un dizaina profesionālais patentpilnvarnieks, jurists Gatis Meržvinskis.

Kabushiki Kaisha Square Enix pieder agrāka Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācija “Parasite EVE” Nr. 001402924 reģistrēta attiecībā uz precēm un pakalpojumiem 9., 16., 28. klasē. Prasītājs ir japāņu videospēļu attīstītājs, izdevējs un izplatīšanas uzņēmums, kas pazīstams ar savu “Final Fantasy”, “Dragon Quest” un “Kingdom Hearts” lomu spēlējošo video spēļu franšīzēm. “Paraiste Eve” ir 1998.gada video spēle, kuru veida un radīja Prasītājs. Spēle ir turpinājums romānam “Parasite Eve” ko sarakstījis Hideaki Sena. Tā arī ir pirmā spēle “Parasite Eve” video spēļu sērijā. “Parasite Eve” bija SquareSoft pirmā video spēle un pirmais lielākais amerikāņu un japāņu spēļu attīstības sadarbības projekts.

Tiesa savā lēmumā atzina, ka ārvalstu pētījumi par Michael Gleissner čaulas uzņēmumiem un preču zīmju strīdiem visā pasaulē, kā arī tas, ka pieteikuma iesniedzējs nav nodomājis izmantot pieteiktās zīmes atbilstoši preču zīmju tiesību mērķim, liecina par pieteicēja negodprātīgu nolūku abu apstrīdēto preču zīmju pieteikuma brīdī.

Par spīti tam, ka apstrīdētās preču zīmes ir pieteiktas attiecībā uz atšķirīgām precēm un pakalpojumiem salīdzinājumā ar agrāko zīmi, tiesa pilnībā atbalstīja Prasītāja apgalvojumus, ka negodprātīga nolūka konstatēšanas brīdī preču zīmju reģistrācijas jaatzīst par spēkā neesošām pilnā apmērā. Galvenokārt tas skaidrojams ar to, ka tā ir apkāpe no pieņemtajiem ētikas, kā arī godīgas uzņēmējdarbības principiem.

Turklāt tiesa atzina visus Prasītāja argumentus par Atbildētāja un ar to saistītās personas – Michael Gleissner – starptautisko shēmu un preču zīmju likuma un pieteikumu procedūras ļaunprātīgu izmantošanu savā labā.

Liela loma šajā lietā arī bija arī faktam, ka Michael Gleissner, izmantojot vienu no čaulas uzņēmumiem Trademarkers Merkenbuerau C.V. Eiropas Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO) bija iesniedzis atcelšanas prasību pret Prasītāja preču zīmi.

Atbildētājs šajā lietā neiecēla pārstāvi, neiesniedza rakstiskus apsvērumus un nepiedalījās tiesas sēdēs.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.