Jaunumi

Latvijā stājas spēkā jauni noteikumi attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Ar 2020. gada 9. septembri spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr. 556 “Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtība” (turpmāk – “Noteikumi Nr. 556”), kas aizstāj Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumus Nr. 767 “Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība” (turpmāk – “Noteikumi Nr. 767”).

Noteikumu Nr. 556 mērķis ir harmonizēt Latvijas likumos ietverto lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtību atbilstoši  tiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas papildinājuši esošo regulējumu Noteikumu Nr. 767 spēkā esamības laikā.

Šī nepieciešamība izriet no jaunā Preču zīmju likuma, kas stājās spēkā 2020. gada 6. martā, un Ministru kabinetam noteica termiņu līdz 2020. gada 31. decembrim, lai izdotu jaunus noteikumus, kuros dotas atsauces uz jaunajām Eiropas Savienības regulām.

Būtiski ir ņemt vērā, ka Noteikumi Nr. 556 neparedz stingrākas prasības par tām, kas ietvertas Eiropas Savienības regulās, ar kurām tiek veikta normatīvo aktu harmonizācija. Tāpat, Noteikumos Nr. 556 pēc būtības ir saglabāts tas regulējums un noteiktā kārtība, kas Latvijā bija spēkā līdz šim.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.