Jaunumi

Kopīgais paziņojums par jaunu preču zīmju veidu attēlojumu

Grafiskā attēlojuma prasības izslēgšana no ES un nacionālo valstu preču zīmju definīcijas ir viena no galvenajām izmaiņām, ko radījusi jaunā direktīva, jo tā paver ceļu jaunu preču zīmju veidiem, kā arī to atveidošanai. Tā atvieglos dažu jau atzītu preču zīmju veidu atveidošanu un uzlabos atveidojumu precizitāti

Tādēļ, lai nodrošinātu, ka pāreja uz jauno direktīvu ir pēc iespējas veiksmīgāka visām ieinteresētajām personām, ES dalībvalstu Intelektuālā īpašuma biroji, EUIPO un Eiropas Komisija sadarbojas, lai izstrādātu kopīgu iniciatīvu par jaunu preču zīmju veidu attēlojumu.
Rezultāts ir kopīgais paziņojums[1], kurā sniegts pilnīgs pārskats par katra biroja transponēšanas (pārveides) procesa stāvokli, parādot preču zīmju veidus, kurus katrs birojs plāno pieņemt, to definīcijas, un pieņemtos elektroniskos failu formātus skaņas, kustības, multivides un hologrammas zīmēm.

[1]https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_lv.pdf

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.