Jaunumi

CODE COCO vs. COCO

2018. gada 5. novembrī Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskatīja Šveices uzņēmuma Chanel SARL vārdā iesniegto iebidlumu pret preču zīmes reģistrāciju Nr. M 72 213 “CODE ” (apstrīdētās preču zīmes īpašnieks – Grigorius Holdings, SIA).  Iebildums tika iesniegts tikai pret precēm 14. klasē. Šajā iebilduma lietā patentpilvarnieces Gunta Zariņa un Kristīne Ostrovska pārstāvēja iebilduma iesniedzēju Chanel SARL. Iebildums tika balstīts uz sajaucamo līdzību starp preču zīmēm “CODE” un iebilduma iesniedzēja agrāko preču zīmes reģistrāciju “CODE COCO” (reģ. Nr. WO 1 315 533).

Izskatot šo lietu pēc būtības un ņemot vērā lietā iesniegtos argumentus un pierādījumus, Apelācijas padome nolēma apmierināt šo iebildumu. Atbilstoši apstrīdētās preču zīme reģ. Nr. M 72 213 “CODE” tika atzīta par spēkā neesošu attiecībā uz precēm 14. klasē.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.