Jaunumi

BIGBANK AS preču zīme BIGBANK atzīta par reģistrējamu

Mūsu klients BIGBANK AS 2020. gadā iesniedza preču zīmes “BIGBANK” pieteikumu attiecībā uz dažādiem banku finanšu pakalpojumiem 36. klasē. Tomēr Patentu valde, pārbaudot pieteikumu, izdeva lēmumu daļēji atteikt preču zīmi reģistrācijai, to atzīstot par reģistrējamu tikai attiecībā uz 36. klases pakalpojumiem – aizdevumu nodrošināšana – atšķirtspējas trūkuma dēļ.

Patentu valde atteica reģistrēt preču zīmi “BIGBANK” attiecībā uz sekojošiem pakalpojumiem 36. klasē – apdrošināšanas starpniecības pakalpojumi; finanšu lietas un finanšu pakalpojumi saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi un nodrošinājumu; darījumi ar naudu; banku pakalpojumi; elektroniskie banku pakalpojumi; finanšu ieguldījumu pakalpojumi; finanšu pakalpojumi saistībā ar uzkrājumiem; līzinga pakalpojumi; finanšu līzinga pakalpojumi; finanšu darījumi un naudas pārskaitījumi.

Mūsu klients pārsūdzēja šo Patentu valdes lēmumu apelācijas kārtībā un pieprasīja, lai preču zīme tiktu reģistrēta attiecībā uz visiem pieteiktajiem pakalpojumiem 36. klasē, ņemot vērā preču zīmes iegūto atšķirtspēju Latvijā.

Lietā tika iesniegts ievērojams pierādījumu apjoms par ilgstošu un plašu preču zīmes “BIGBANK” lietojumu Latvijā.

Ņemot vērā pārliecinošos pierādījumus, eksperts nolēma mainīt iepriekš izdoto atteikuma lēmumu un izdeva jaunu lēmumu par preču zīmes atzīšanu par reģistrējamu.

Līdz ar to varam secināt, ka preču zīmes, kas no pirmā acu uzmetiena var šķist vājas un aprakstošas, var tikt reģistrētas, ja tiek iesniegti pārliecinoši lietošanas pierādījumi, kas liecina par iegūto atšķirstpēju ilgstošā laika periodā. Ja preču zime ir vāja vai aprakstoša, preču zīmju īpašniekiem ir jāveido un jāapkopo pārliecinoši pierādījumi, ka preču zīme ir kļuvusi par atšķirtspējīgu patērētāju apziņā.

Šajā lietā klientu pārstāvēja patentpilnvarnieki Gatis Meržvinskis, Kristīne Viļķina un Inese Leimane.

 

 

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 17….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.