Jaunumi

Agneta Veženkova kļūst par profesionālo patentpilnvarnieci patentu jomā

Esam priecīgi paziņot, ka starp uzņēmuma darbiniekiem tagad ir par vienu profesionālo patentpilnvarnieku vairāk – 2018. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas profesionālo patentpilvarnieku reģistrā iekļauta arī Agneta Veženkova, kura maija beigās nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu specialitātē “patenti”.

Agneta mūsu uzņēmumā strādā kopš 2016. gada, bet darba gaitas rūpnieciskā īpašuma jomā tika uzsāktas Latvijas Republikas Patentu valdē, kur, strādājot par eksperti Izgudrojumu ekspertīzes departamentā, iegūta vērtīga pieredze, kas noder, veicot patentpilnvarnieka pienākumus. Tehniskās zināšanas rūpniecības nozarē Agneta papildinājusi, strādājot kosmētikas ražotnē. Iepriekš viņa strādājusi arī Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorijā, kur izstrādāti fotokatalītiskie materiāli un veikta to īpašību izpēte. Šajā laboratorijā Agneta izstrādājusi arī maģistra darbu, noslēgumā iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu materiālu nanotehnoloģijās.

Šobrīd Agnetas pārraudzībā ir ar ķīmijas, biotehnoloģijas un dabas zinātņu jomām saistīto Eiropas patentu apstiprināšana Latvijā, kas ietver arī pretenziju tulkojuma sagatavošanu, un patentu gada maksājumu veikšana. Agneta veic arī patentmeklējumus un piedalās patenta pieteikumu sagatavošanā un konsultācijās ar izgudrotājiem.

Related news

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2022. gada 21….

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

Atzīmējot 30 gadu jubileju, vēlamies izteikt pateicību klientiem, draugiem un kolēģiem, kuri ir veicinājuši mūsu sasniegumus un iedvesmo mūsu nākotni!

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.