Pārstāvība un strīdu risināšana

Pārstāvība un strīdu risināšana

Mēs pārstāvam klientus dažādos darījumu strīdos visu instanču tiesās, arbitrāžā un pirmstiesas strīdu izšķiršanas institūcijās. Piedalāmies civillietās un administratīvajās lietās, gatavojam procesuālos dokumentus, veidojam strīda risināšanas stratēģiju, pārstāvam klientus mierizlīguma sarunās.

Mūsu pieredze strīdu risināšanas jomā ir ļoti plaša un daudzveidīga – no strīdiem par parādu piedziņu vai līguma pārkāpumu līdz sarežģītām lietām nekustamā īpašuma, būvniecības, finanšu pakalpojumu, maksātnespējas un restrukturizācijas, enerģētikas, muitas tiesību, preču zīmju, autortiesību, patentu un IT jomā. Daudz uzmanības veltām strīdu risināšanas stratēģijām reglamentētajās nozarēs un veiksmīgai klientu pārstāvībai administratīvajos strīdos.

Mēs esam gatavi jums palīdzēt šādās jomās:

  • Procesuālo dokumentu sagatavošana;
  • Strīdu stratēģijas sagatavošana;
  • Pārstāvība visu instanču vispārējās un administratīvajās tiesās;
  • Pārstāvība arbitrāžas procesā;
  • Pārstāvība pirmstiesas strīdu izšķiršanas institūcijās;
  • Pārstāvība sarunās un mediācijas procesā.

Related news

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 82.1 panta piekto daļu, sākot ar 2021. gada 1. martu:

“Fizisko un juridisko personu lietas par rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību un šā panta pirmās daļas 3. punktā minētās…

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.