Nekustamo īpašumu un būvniecības tiesības

Mūsu komanda sniedz vispusīgu palīdzību būvniecības un nekustamā īpašuma attīstīšanas un iegādes procesā. Esam uzkrājuši pieredzi, pārstāvot dažādus nekustamā īpašuma tirgus dalībniekus – projektu attīstītājus, būvniecības uzņēmumus un investorus.

Dziļas zināšanas par nekustamā īpašuma un būvniecības tirgu ļauj mums saprast šo uzņēmumu vajadzības, izaicinājumus un intereses, kas rodas, organizējot būvniecību, risinot strīdus par apakšuzņēmuma līgumu izpildi, iegādājoties, pārdodot nekustamā īpašuma objektus un uzņēmumus, kas tos pārvalda.

Sadarbojamies arī ar ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas Baltijas valstīs un sniedzam tiem vispusīgu palīdzību, nodrošinot Baltijas valstīs veiktās būvniecības likumību un risinot domstarpības ar būvniecības procesu uzraugošajām institūcijām.

Būvniecības tiesību un nekustamā īpašuma projektos sniedzam šādus pakalpojumus;

  • Būvniecības apakšuzņēmuma līgumu gatavošana, vērtēšana, pārstāvēšana sarunās;
  • Konsultācijas par būvniecības apakšuzņēmuma līgumu izpildes jautājumiem;
  • Konsultācijas par būvniecības un enerģētikas darbības licencēšanas jautājumiem un licenču saņemšanai nepieciešamo dokumentu gatavošana;
  • Konsultācijas par valsts zemes nomas un tās atsavināšanas jautājumiem;
  • Nekustamā īpašuma objektu juridiskais novērtējums iegādes darījumos;
  • Konsultācijas nekustamā īpašuma projektu nodošanas līgumos;
  • Pārstāvība strīdos starp apakšuzņēmumiem un pasūtītājiem, strīdos ar Valsts teritoriju plānošanas inspekciju, Kultūras mantojuma departamentu.

 

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.