Muitas tiesības un starptautiskā tirdzniecība

Mūsu komanda ir viena no nedaudzajām Lietuvā, kas sniedz vispusīgu palīdzību muitas tiesību un starptautiskas preču piegādes jautājumos, palīdz pārstāvēt klientus muitas institūcijās, uzņēmumu pārbaudēs vai strīdos.

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar starptautisku tirdzniecību, muitas tiesību un starptautisko tirdzniecības prasību neievērošana var radīt finansiālu risku vai palielināt darījumu izmaksas. Mūsu tiesību eksperti ar ilggadēju pieredzi darījumu jomā un zināšanām par muitas tiesību specifiku palīdz pārvaldīt muitas tiesību riskus un izvairīties no citiem sarežģījumiem. Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar importu, palīdzam optimizēt preču piegādes darbību, aizsargāt klientu intereses, ieejot ārvalstu tirgos, un nodrošināt tirdzniecībai piemēroto prasību ievērošanu.

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

  • Konsultējam par preču klasifikācijas, muitas novērtējuma, preču izcelsmes, speciālo muitas procedūru jautājumiem
  • Palīdzam klientiem īstenot savas tiesības muitas veiktajās pārbaudēs
  • Pārstāvam klientus pirmstiesas strīdu stadijā Muitas departamentā un tiesvedībās pret muitas institūcijām
  • Gatavojam muitas noteikumu un procedūru īstenošanas līdzekļus uzņēmumos
  • Konsultējam par tirdzniecību reglamentējošo pasākumu – antidempinga, kompensācijas muitas nodokļu un aizsardzības – jautājumiem, pārstāvam strīdos par importētāju saistībām
  • Konsultējam par akcīzes preču tirdzniecības jautājumiem
  • Konsultējam par preču eksporta jautājumiem un palīdzam novērtēt noteiktām precēm piemērojamās eksporta un transportēšanas prasības, saņemt atļaujas no valsts institūcijām
  • Gatavojam starptautiskās preču pirkšanas-pārdošanas, izplatīšanas, vešanas un citus līgumus
  • Konsultējam par intelektuālā īpašuma aizsardzības un izmantošanas jautājumiem
  • Organizējam mācības par muitas tiesību jautājumiem

 

 

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.