Komerctiesības

Piedāvājam juridiskos pakalpojumus komerctiesībās – no juridiskas personas dibināšanas un ikdienišķiem komerctiesību pakalpojumiem līdz pat uzņēmuma reorganizācijai, no akcionāru līgumu sagatavošanas līdz pat akcionāru konfliktu risināšanai.

Mūsu komanda sagatavo dokumentus uzņēmuma darbībai nepieciešamo licenču saņemšanai, konsultē un pārstāv klientu uzņēmumu iegādes, apvienošanas vai reorganizācijas projektos, sagatavo uzņēmuma pārvaldības līgumus, kā arī jebkurus citus ar uzņēmuma darbību saistītus līgumus, konsultē uzņēmumu vadītāju un akcionāru atbildības jautājumos, pārstāv uzņēmumu vai tā akcionārus darījumos, valsts vai pašvaldības iestādēs, tiesā, sniedz padomus, kā aizsargāt uzņēmuma komercnoslēpumus.

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

 • jebkādas formas juridisko personu dibināšana, dibināšanas dokumentu maiņa;
 • uzņēmuma iekšējās dokumentācijas sagatavošana;
 • uzņēmuma darbībai nozīmīgu dokumentu un līgumu sagatavošana;
 • uzņēmumu reorganizācija un darbības maiņa;
 • konsultācijas, pārstāvība un dokumentu sagatavošana uzņēmumu iegādes un apvienošanas projektos;
 • finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu un to kreditoru konsultēšana uzņēmuma bankrota procedūras vai restrukturizācijas laikā;
 • uzņēmumu sākotnēja juridiskā pārbaude;
 • uzņēmuma darījumu un pārvaldes orgānu dokumentu juridiska izvērtēšana;
 • akcionāru līgumu sagatavošana, pārstāvība darījumos, kā arī akcionāru strīdu risināšana;
 • uzņēmuma likvidācija;
 • uzņēmuma vai tā akcionāru pārstāvība valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī visu instanču tiesās.

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.