Jonas Sakalauskas

Partneris, Zvērināts advokāts
Viļņa / Lietuva

Partneris Jonas Sakalauskas specializējas strīdu risināšanas un muitas tiesību jomā. Klienti Jonasu augstu vērtē par kritisko domāšanu un spēju lietas vai muitas regulējuma stratēģiju saskaņot ar klienta darījumu interesēm.
Jonas ir uzkrājis vērā ņemamu pieredzi, pārstāvot klientus tiesvedībās uzņēmumu tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības, enerģētikas, vides aizsardzības jomā. Viņa kompetence ar valsts administrāciju saistītos strīdos ļoti noder uzņēmumiem, kas darbojas reglamentētajos sektoros: tirdzniecības, enerģētikas, alkoholisko produktu ražošanas un citos. Jonas veiksmīgi piedalās arī arbitrāžas procesos.

Vienlaikus Jonas Sakalausks ir viens no nedaudzajiem muitas tiesību ekspertiem Lietuvā. Viņš eksporta un importa uzņēmumus konsultē preču piegādes un muitas tiesību reglamentējuma jautājumos, palīdz risināt šajā jomā radušos strīdus.

Pārstāvējis enerģētikas uzņēmumu arbitrāžas lietā par investīciju līguma spēkā esamību.
Pārstāvējis importētājus strīdos pret Lietuvas muitu par antidempinga muitu.
Pārstāvējis ražošanas uzņēmumu strīdā pret Lietuvas muitu par speciālo muitas procedūru piemērošanu akcīzes precēm.
Pārstāvējis Lietuvas lielākos transporta uzņēmumus Eiropas Savienības Tiesā lietā par atbrīvošanas no PVN nosacījumiem.
Pārstāvējis nekustamā īpašuma attīstītāju civillietās un administratīvajās lietās par nekustamā īpašuma projekta būvniecības likumību un būvatļaujas spēkā esamību.
Pārstāvējis trešajā valstī darbojošos rūpniecības uzņēmumu strīdā pret Lietuvas muitu par Eiropas Savienībā ievedamās produkcijas tarifikācijas klasifikāciju.

Kopš 2018 – AAA Law
2012 – 2018 – Advokātu birojs „Sorainen ir partneriai”
Kopš 2010 – zvērināts advokāts
2008 –2010 – zvērināta advokāta palīgs

2018 – ISM Vadības un ekonomikas universitāte, Vadības maģistrantūra (Finanšu stratēģija un vadība)
2009 – Mīkola Romera universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnē
2007 – Mīkola Romera universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

Lietuviešu, angļu, krievu

Lietuvas advokatūras biedrs

Jonas gatavo komentārus un rakstus par muitas tiesību tēmu, īpaši interesējas par preču izcelsmes un antidempinga muitas problēmām. Vada arī seminārus par dažādām muitas tiesību un importētāju riska pārvaldības tēmām.

Iet atpakaļ

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.