Gunta Zariņa

Vecākā juriste, Patentpilnvarniece, Juriste
Rīga / Latvija

Patentpilnvarniecei Guntai Zariņai ir vairāk kā 7 gadu darba pieredze intelektuālā īpašuma (preču zīmes, dizainparaugi, autortiesības) tiesību aizsardzības un tiesību īstenošanas lietvedībās, preču zīmju un dizainparauga iebildumu lietās Latvijas Patentu valdē un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma organizācijā (EUIPO). Viņa ir atbildīga par klientu konsultēšanu ar intelektuālā īpašuma izpildes lietām saistītos jautājumos, gatavojot iebildumus un paskaidrojumus, prasības un citus procesuālos dokumentus intelektuālā īpašuma strīdos.

Kopš 2012 – Pētersona Patents – AAA Law
Kopš 2015 – Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju jomā
Kopš 2015 – Eiropas patentpilnvarniece preču zīmju jomā

2014 – Rīgas Juridiskā augstskola, bakalaura grāds tiesībās un diplomātijā
2018 – Rīgas Juridiskā augstskola, maģistra grāds Starptautiskajās un Eiropas tiesībās (ar atzinību)

Latviešu, angļu, vācu

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA)
MARQUES, Negodīgās konkurences grupa (Unfair Competition Team) – Komitejas Vice-Chair

Piedalījās tādos ECTA semināros kā “Preču zīmju direktīvas īstenošana”, “Intelektuālā īpašuma saistība ar Brexit, “Lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un prakse EUIPO Apelācijas padomēs”

Iet atpakaļ

Related news

No 2022. gada 20. septembra līdz 23. septembrim Madridē, Spānijā norisināsies MARQUES ikgadējā konference.

Juridisko un patentu biroju PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW pārstāvēs juriste, patentpilnvarniece preču zīmju jomā – Gunta…

Intelektuālā īpašuma firmu un speciālistu vidū populārais apskats “Managing Intellectual Property IP STARS” 2022. gadā mūsu uzņēmumu Pētersona patents – AAA Law ir novērtējis kā vienu no visrekomendētākajiem intelektuālā…

2020. gadā Apvienotās Karalistes uzņēmums Orange Brands Services Limited (Prasītājs) Vidzemes priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret SIA “Smart Orange” par preču zīmju nelikumīgās izmantošanas pārtraukšanu un nemantiskā…

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. You may withdraw your consent at any time. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.