Juosta 33
 
AusraV
Aušra Pakėnienė
Partnerė, patentinė patikėtinė
 
Pareigos ir atsakomybė
Pagrindinė mano specializacijos sritis – intelektinės nuosavybės registravimas. Atstovauju klientams prekių ženklų ir patentų ginčuose Lietuvos valstybiniame patentų biure, Europos patentų biure, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (OHIM), Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (WIPO) ir teismuose. Man suteiktas Europos prekių ženklų, patentų ir dizaino patentinės patikėtinės statusas.
Darbe naudojamos užsienio kalbos
Darbe bendrauju anglų, rusų kalbomis.
Išsilavinimas
Vilniaus universitete įgijau magistro laipsnį informacinių technologijų srityje, Mykolo Romerio teisės universitete – teisės magistro laipsnį. 2002 metais man buvo suteikta patentinės patikėtinės licencija.
Papildoma informacija
Esu AIPPI asociacijos Lietuvos grupės, Lietuvos patentinių patikėtinių asociacijos, Europos Bendrijos prekių ženklų asociacijos (ECTA) tarybos narė. Vedu seminarus ir supažindinu verslo atstovus bei profesionalius specialistus su prekių ženklų, dizainų ir patentų registravimo bei apsaugos praktiniais aspektais, skaitau pranešimus tarptautinėse konferencijose.