Juosta 33
 
JurgaV
Jurga Petniūnaitė
Partnerė, patentinė patikėtinė
 
Pareigos ir atsakomybė
„AAA Law“ esu atsakinga už klientų atstovavimą intelektinės nuosavybės registravimo klausimais Lietuvos patentų biure, Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje (WIPO), Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (OHIM) ir teismuose. Man suteiktas Europos prekių ženklų, patentų ir dizaino patentinės patikėtinės statusas.
Darbe naudojamos užsienio kalbos
Darbe bendrauju anglų, rusų kalbomis.
Išsilavinimas
Vilniaus pedagoginiame universitete įgijau chemijos ir taikomųjų darbų magistro laipsnį, Mykolo Romerio teisės universitete – teisės magistro laipsnį.
Papildoma informacija
Prie „AAA Law“ komandos prisijungiau 1994 m. Nuo tada specializuojuosi intelektinės nuosavybės srityje. 2002 m. man suteikta Lietuvos Respublikos patentinės patikėtinės licencija. 2007 m. dalyvavau Europos patentų tarnybos bei Europos patentų akademijos (European Patent Academy) organizuotuose mokymuose dėl EPC 2000 įgyvendinimo aspektų – esu paskirta nacionaline šios programos kuratore. 2009 m. birželį man buvo įteiktas Europos patentų akademijos sertifikatas, liudijantis trijų dalių mokymo programos baigimą bei tapimą oficialia Europos patentų tarnybos (European Patent Office) atstove Lietuvoje. Šiuo sertifikatu man suteikta teisė vesti specializuotus seminarus, skirtus išradimų apsaugos specialistams, patentiniams patikėtiniams, išradėjams ir išradėjų teisių gynėjams. Dalyvauju intelektinės nuosavybės organizacijų veikloje – esu Lietuvos patentinių patikėtinių asociacijos, Tarptautinės intelektinės nuosavybės apsaugos asociacijos (AIPPI) Lietuvos grupės ir Profesionalių atstovų instituto Europos patentų tarnyboje (EPI) nare.