Juosta 33
 
JustinaV
Justina Nikė
Advokatė
 
Pareigos ir atsakomybė
Specializuojuosi darbo teisės, viešojo sektoriaus institucijų atstovavimo ir ginčų nagrinėjimo srityse. Konsultuoju klientus įvairiais su darbo teise, darbdavio ir darbuotojų, taip pat darbdavio ir darbuotojų atstovų santykiais susijusiais klausimais, kylančiais kasdienėje bendrovės veikloje. Lietuvos ir užsienio šalių klientų interesus atstovauju teismuose, darbo ginčų komisijose, kitose valstybės ir savivaldos institucijose. Valstybės įmones, viešąsias įstaigas ir kitas valstybės institucijas konsultuoju jų veiklos teisinio reguliavimo, taip pat kitais aktualiais veiklos klausimais.
Darbe naudojamos užsienio kalbos
Darbe bendrauju anglų, rusų, vokiečių kalbomis.
Išsilavinimas
Teisine praktika užsiimu nuo 2008 metų. 2009 metais tapau Lietuvos advokatūros nare. Rengiu ir skelbiu straipsnius aktualiomis teisinėmis temomis Lietuvos žiniasklaidoje.
Papildoma informacija
Vedu seminarus darbo ir civilinio proceso teisės temomis.